Sök


Home

NYHETER

Följ Q-Park AB
 
Nya felparkeringsavgifter i Stockholms kommun
måndag, 19 juni 2017


Från 1 juli 2017 höjs felparkeringsavgifterna inom Stockholms kommun. 

 
Nedan nämns de nya beloppen för respektive överträdelse.

Om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats 
Felparkeringsavgift för mindre trafikstörande uppställning av fordon: 750 kronor.

Om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera

Felparkeringsavgift för trafikstörande uppställning av fordon: 850 kronor.

Vid följande tillfällen och platser är det inte tillåtet att parkera:
• Där det är parkeringsförbud.
• Framför en in- eller utfart.
• Längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats.
• På parkeringsplats reserverad för buss, motorcykel eller beskickningsbil.
• I zoner eller platser med parkeringsförbud.
• Ett tungt fordon över 3,5 ton mellan klockan 22:00 och 06:00.
• Om något hjul är utanför den markerade parkeringsplatsen.
• Då det är dubbelparkering.
• På andra sorters parkeringsförbud.

Om du stannar där det inte är tillåtet att stanna
Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon: 1 200 kronor
Vid följande platser och tillfällen är det förbudet att stanna:

• Där det är stoppförbud.

• När du färdas mot färdriktningen.
• Vid vinkel, utom på parkeringsplats där det är skyltat så.
• På gång- och cykelbana, cykelfält samt parkeringsplats för rörelsehindrad.
• Vid refug.
• Inom 10 meter före – eller på – ett övergångsställe eller en cykelöverfart.
• Inom 10 meter före – i – eller efter – en vägkorsning.
• Vid zoner eller platser med stoppförbud, till exempel vändplats eller lastplats.
• När bilen är långt ifrån körbanekanten.
• I kollektivkörfält.
• I terräng, alltså grus, gräs eller skog vid sidan om körbanan.
• Nära en spärrlinje.
• På busshållplats – dock får du stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om du inte hindrar bussen.
• Samt på andra sorters stoppförbud.

 
 
  Sitemap Privacy Statement