Sök


Hem

DET HÄR ÄR Q-PARK

Q-Park är ett oberoende internationellt parkeringsföretag med starka marknadspositioner i ett flertal europeiska länder. Vi erbjuder parkeringslösningar av hög kvalitet, i attraktiva lägen. Med 800.000 parkeringsplatser är Q-Park ett av Europas största parkeringsföretag. Vi satsar på kvalitet i alla led i verksamheten och har en tydlig profil, ett solitt resultat, vänlig personal och en stark finansiell bas.
 
Läs mer om Q-Park koncernens bolagsstyrning, tillväxt och vårt internationella arbete inom bland annat socialt ansvar på Q-PARK.COM
VÅR AFFÄRSFILOSOFI


Q-Parks motto är ”Parkering med kvalitet”. Detta avspeglar sig i hög grad i vår affärsstrategi och affärsfilosofi.


Affärsfilosofi >>

Q-PARK SVERIGE


I Sverige är Q-Park ett fullserviceföretag inom parkering.
Vi driver och organiserar parkeringsanläggningar med stort engagemang och god lönsamhet. 

  Sitemap Privacy Statement