Sök


Home

NÄR HAR DU RÄTT ATT ÖVERKLAGA?

Om du fått en kontrollavgift av oss som du tror är felaktig, har du naturligtvis rätt att överklaga den. Det är ’Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering’ (SFS 1984:318) och domstolarnas tillämpning av denna lag (i tidigare domar) som utgör regelverk när vi bedömer din överklagan.

 

 

Omständigheter som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

 

 

  • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen
  • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom (läkarintyg krävs)
  • Felvänd biljett, men med biljettnumret synligt för parkeringsvakten (som kan uppvisas i efterhand)
  • Fordonet anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen (polisanmälan krävs)
  • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits förflyttning av fordonet (sådan för flyttning skall ske tämligen omgående)

 

Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid överklagan.

 

 

Jag vill överklaga >

  Sitemap Privacy Statement