Sök


Home

VAD HÄNDER OM MAN INTE BETALAR?

  • Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum.

 

  • Om du inte betalar, går en påminnelse ut som ska betalas inom10 dagar från utskriftsdatum.

 

  • Om inte heller påminnelsen leder till betalning, överlämnas ärendet till  Handels- och juristinkasso, som skickar ett inkassokrav.
    Då påförs också en avgift om 180 kronor.

 

  • Om inte heller inkassokravet leder till betalning, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande.
    I samband med detta får du betala en avgift på 680 kronor.
     
  Sitemap Privacy Statement