Sök


Hem

EFTERSKOTTSBETALNING MED KORT


Se vilken taxa som gäller. Kortet debiteras mellan din in- och utcheckning, enligt den taxa som står angiven.


De allra flesta automater som tar betalkort accepterar Visa, MasterCard, Diners Club, American Express, och svenska bensinkort. I en del automater accepterar vi även Visa Electron och Maestro.

Incheckning vid ankomst:
För in ditt kort i läsaren, alternativt dra kortet genom kortläsaren. Om betalautomaten är utrustad med en insticksläsare med enbart magnetläsare kommer betalautomaten be dig att dra ut kortet igen. Om betalautomaten är utrustad med en insticksläsare med chipläsare kommer den att låsa fast kort med chip under incheckningen, medan kort med enbart magnetremsa ombeds att dras ut igen.

 

Betalautomaten skriver ut en biljett som du placerar fullt synlig innanför framrutan.

 

OBS! Kontrollera att biljetten ligger kvar innan du lämnar bilen. Dörrdraget kan medföra att biljetten blåser ner på golvet.

 

Utcheckning vid utfart:
För in samma kort som vid incheckningen, alternativt dra kortet genom kortläsaren. Om betalautomaten är utrustad med en insticksläsare med enbart magnetläsare kommer betalautomaten be dig att dra ut kortet igen. Om betalautomaten är utrustad med en insticksläsare med chipläsare kommer den att låsa fast kort med chip under utcheckningen, medan kort med enbart magnetremsa ombeds att dras ut igen.

 

Betalautomaten skriver ut ett kvitto och parkeringen är nu avslutad. Det är viktigt att du kommer ihåg att checka ut när du parkerar med efterskottsbetalning så att du inte betalar mer än du behöver. För den händelse du glömmer att checka ut kan merkostnader debiteras dig som kund.

 

KORTBETALNING MED CHIP

 

En ny standard för betalning med betal- och kreditkort infördes den 1 januari 2011. Standarden är ett krav från banker och kortföretag (VISA och MasterCard) och är framtagen för att förbättra säkerheten vid kortbetalningar. Den nya standarden innebär att man ersätter magnetspårstekniken med den betydligt säkrare chiptekniken. Kortinformationen lagras då i ett chip istället för i en magnetremsa.

 

Vad innebär det för mig som kund?

Vid betalning kontrolleras kortets chip vilket är mycket säkrare än motsvarande köp med magnetremsa. Nackdelen är att det tar längre tid eftersom din bank/kortutgivare nu gör en kontroll av kortet, kontot och krediten innan du parkerar. Förändringen gäller enbart betal- och kreditkort med chip.


Bensinkort utan chip samt Diners-kort behöver inte kontrolleras på samma sätt utan kontrollen görs i stället mot en spärrlista i samband med att du drar kortet. Detta gör att betalning med denna typ av kort går snabbare.

 

Vad sker i biljettautomaten vid betalning med kort som har chip?

Vid betalning kontaktas kortutgivaren för att se om debitering av detta kort är möjlig. Även kortets giltighet samt om det finns täckning för det begärda beloppet kontrolleras. Du kan följa processen i displayen på biljettautomaten. Till skillnad från en terminal som används i en butik så kontaktar automaten kortutgivaren vid varje enskild transaktion och är inte ständigt uppkopplad. Detta kan ta upp till 30-40 sekunder och är beroende på kommunikationen med kortutgivaren. Parkeringsavgiften reserveras då direkt på ditt konto då köpet görs ”online”.

 

Kan man betala med magnetremsan om kortet har både chip och magnetremsa?

Nej, kort som har ett chip kan endast användas för betalning med chipet.

 

Vad innebär de olika ”felmeddelandena” i displayen?

Terminal upptagen eller Vänligen vänta - Automaten informerar om att den håller på med ett köp – det kan antingen vara ett

pågående köp eller ett tidigare köp som ska avslutas.

 

Texten Tekniskt fel kan tyda på ett kommunikationsproblem med kortutgivaren.

 

Transaktion misslyckad – köpet har inte kunnat genomföras, testa igen. Uppmaningen om att trycka på en knapp för kvitto, innebär att du kan få ut ett kvitto på vad du har försökt köpa, ungefär som i en matbutik vid avbruten transaktion. På kvittot står det att köpet inte har genomförts och att ditt konto inte kommer att bli debiterat.

 

Tips!

Vänta alltid på att det står Välkommen (alt. Välkommen – betala med kort eller mynt) i displayen innan du för in ditt kort.

 

OBS! Avbryt inte ett pågående köp i tron om att automaten har ”hängt sig” om processen inte har överstigit 1 minut. Då måste automaten återställa sig till ursprungsläge för att sedan kunna utföra ett nytt köp. Detta tar ännu längre tid för dig som kund.
Kortet ska sitta i kortläsaren under hela köpet och får först dras ut när detta står i displayen – alltså när biljetten har skrivits ut.

 

 

Betalning i EMV - efterskottsbetalningsterminal

 

I samband med incheckning i en EMV efterskottsbetalningsterminal görs en auktorisationskontroll. Det innebär att Q-Park gör en kontroll på att kortet ej är spärrat/stulet samt att det finns täckning för köpet.


Auktorisationen innebär att Q-Park reserverar ett belopp för detta köp. Beroende på vilket område det handlar om och vad det är för taxa på området reserveras ett fastställt belopp. Om en incheckning pågår i fler än en dag reserveras ett belopp för varje påbörjat dygn. Beloppen kan vara olika beroende på taxan samt när på dygnet du checkat in från början.


Denna spärr finns enbart hos banken och kommer ej Q-Park tillgodo. Det är banken som ansvarar för att släppa spärrat belopp i samband med faktisk debitering av kontot. Detta brukar vanligtvis ta 3-5 bankdagar. Vid utcheckning kontaktar terminalen banken igen och meddelar vilket belopp som ska dras från ditt konto. Reservationerna som fanns ska då släppas. Det faktiska beloppet är det du fått utcheckningskvitto på.

 

 

 
  Sitemap Privacy Statement