Sök


Hem

BOMSYSTEM


Ett bomsystem är en utrustning som finns på vissa parkeringar där in- och utfart ur parkeringen (ofta ett garage) regleras av bommar. I sådana anläggningar kan det även vara så att dörrarna och/eller hissarna för de gående är låsta för att säkerställa att bara de som har parkerat i anläggningen har tillgång till den.

 

I samtliga bomsystem kan du betala med kort och i många fall även med kontanter. Vid kortbetalning för du enklast in ditt betalkort vid infarten för att köra in i anläggningen och använder sedan samma kort att betala med vid utfarten. Vill du istället betala kontant kan du ta en biljett vid infarten och sedan gå och betala i en betalautomat innan du åker till utfarten. Använd sedan din biljett vid utfartsbommen.
  Sitemap Privacy Statement