Sök


Hem

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD MELLAN GATUMARK OCH TOMTMARK?


När du ska parkera kan du välja att parkera på gatumark eller tomtmark. När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator. När du parkerar på tomtmark parkerar du t ex på fastighetsägares tomtmark eller i någon parkeringsanläggning.

 

En annan skillnad är att datumparkering endast förekommer på gatumark. Datumparkering innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

 

  • Gatumark: offentlig plats, allmän platsmark, generellt alla gator och torg.

  • Tomtmark: enskild plats, privat mark, generellt avgränsade markparkeringar och p-hus/garage, vid infarten till området är det skyltat med en entreprenörstavla, Q-Park AB 0771-96 90 00.
  Sitemap Privacy Statement