Sök


Hem

REGLER OCH BESTÄMMELSER FÖR P-SKIVAN


  • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrundad till närmaste följande hel- eller halvtimme.

  • Sker ankomst före tidsbegränsning angiven på p-skylten, ställs skivan på det klockslag som begränsningen börjar

  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

  • P-skivan placeras innanför framrutan, lätt avläsbar utifrån. Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.
  Sitemap Privacy Statement