Sök


Hem

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas för parkering på gatumark. Tillstånd söks i den kommun du är mantalsskriven i. Kommunen utreder behovet och lämnar besked huruvida de beviljar tillstånd eller inte. Du kan också parkera med tillståndet i Q-Parks p-rutor där skylt för rörelsehindrad finns, men observera att om det finns en avgiftsskylt under skylten för rörelsehindrad måste även avgift erläggas. Om de särskilt anordnade platserna för rörelsehindrade är upptagna och du väljer att parkera ditt fordon på en annan plats måste du följa de regler som gäller för den platsen.
  Sitemap Privacy Statement