Sök


Hem

PERSONALPARKERING


Det är upp till varje arbetsgivare att erbjuda sina anställda att ställa sina fordon på anvisad plats då de arbetar. Det är arbetsgivaren själva som delar ut tillstånd till sina anställda.  Vissa personalparkeringar är avgiftsfria och vissa är avgiftbelagda. Om en personalparkering är avgiftbelagd kan det innebära att det både krävs ett särskilt personaltillstånd och en avgiftsbiljett.  I de fall där båda delarna krävs skall både tillstånd och biljett placeras fullt läsbara i framrutan.
  Sitemap Privacy Statement