Sök


Hem

TILLSTÅND


Det finns en hel del olika tillstånd som gäller i samband med parkering. På mark som bevakas av Q-Park AB gäller inte tillstånd som är utfärdade av kommunen, några exempel av dessa är miljötillstånd, nyttotillstånd och Stockholmskortet(turistkort). Undantag är tillstånd för rörelsehindrade som endast gäller där det framgår av skyltningen.

 

Här kan du läsa om abonnemangstillstånd, tillstånd för personal samt för rörelsehindrade. Viktigt för alla tillstånd är att de vid varje parkeringstillfälle ska vara placerade väl synligt i fordonets framruta. Det är viktigt att hela tillståndet syns så att inga missförstånd uppstår.
  Sitemap Privacy Statement