Sök


Home

VÄGMÄRKEN

Nedan visas några av de vanligaste vägmärken som används av Q-Park.

 

 

 

         

Parkering:
Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar men oftast är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid man får parkera och vilka klockslag som kan gälla. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar (utom dagar före sön- och helgdag).

 

 Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.

 

 

 

 

 

         

Entreprenörstavla:
När Q-Park bevakar ett område måste området vara uppskyltat med vårt firmanamn ”Q-Park AB” (eller annat namn på den firma/förening som har upplåtit bevakning på sitt område till oss t ex Brf Tuna) samt ett telefonnummer.    

 

Skyltningen skall återfinnas vid infarten till området eller inom området på den plats där vi bevakar området.

 

 

 

 

         

Områdesförbud

Märket anger att ett område börjar med de förbud som anges med det infogade märket. När ett området vid infarten är skyltat med områdesförbud att parkera, så gäller detta för ett helt område såvida inga andra vägmärken finns inom området.

Skylten används även vid utfarten från bevakningsområdet. Dock endast om det råder områdesförbud att parkera utanför vårt området. I annat fall används områdesförbud upphör. 

 

 

         
Områdesförbud upphör/slut på område

 

 

 

 

    
Förbudsmärke
Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt.

 

 

 

 

         

Datumparkering

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

 

 

         
Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum. Dag är samma tidsperiod som ett dygn.

 

 

         

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämna datum. Dag är samma tidsperiod som ett dygn.

 

 

 

 

Tilläggstavlor till parkering (P) :
Tavlorna anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under.

 

 

         

Parkering kräver p-skiva och är tidsbegränsad till två timmar helgfria vardagar. Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva

 

 

         
Tillåten tid för parkering, 3 timmar dygnet runt.

 

 

         
Information att särskilt tillstånd för att parkera krävs.

 

 

         
Platserna är avsedda för betalande hyresgäster. Oftast krävs även tillstånd.
         
Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där skall iakttas.
Parkering är endast tillåten för besökande till området. Är fordonet skrivet på adressen där parkeringen finns har bilen inte rätt att parkera på besöksparkeringen. Skylten kan även användas vid kundparkeringar. Om föraren inte är kund eller besökande vid inrättningen vid tillfället är parkering inte tillåten.
x

x

x


         
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.
Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

 

 

 

 

         
Utsträckning:
Skyltningen informerar om parkering på särskilt anordnad parkeringsplats. Tavlorna kan användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten

 

 

         
Dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlorna kan användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten
         
Höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.

 

 

 

 

Uppställning av fordon

Tavlan informerar hur fordonet skall vara parkerat på platsen, det anger dock inte antalet platser.

 

 

         

Fordonet skall parkeras vid sidan av varandra

 

 

         
Fordonet skall parkeras efter varandra på linje

 

 

         
Fordonet skall parkeras snett åt höger

 

 

 

 

         
Symboltavla för rörelsehindrad person

 

 

         
Symboltavla för registrerade tunga lastbilar (över 3,5 ton).

 

 

         
Symboltavla för registrerade personbil klass 1 och 2.

 

 

         
Symboltavla för tvåhjulig motorcykel och moped klass 1 utan sidvagn.

 

 

         
Symboltavla för registrerat släp.
Ange koden som visas ovan
Skicka
  Sitemap Privacy Statement