Sök


Home

VÄGMÄRKEN TESTA DIG SJÄLV

Testa dig själv och se hur du tolkar exemplen nedan!

 

 

 

 

Parkering är tillåten.  Avgift skall erläggas enligt den taxa och tider som anges på automaten eller motsvarande. Vanligen ska avgift erläggas hela dygnet.

 

 

 

 

 

Parkering är tillåten, avgift skall erläggas vardagar 08-18, dag före helgdag 9-15, helgdagar 10-15.

 

 

 

 

 

Parkering är tillåten i 2 timmar med p-skiva helgfria vardagar mellan klockan 08-17. Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva.

 

 

 

Parkering är tillåten i 2 timmar med p-skiva alla dagar mellan klockan 08-17, övrig tid skall avgift erläggas, gäller även helger.

 

 

 

 

 

Parkering är endast tillåten för besökande till området.

Är fordonsägaren skriven i området har fordonet inte rätt att parkera på besöksparkeringen oavsett om föraren är skriven på annan adress.

 

 

 

 

 

Parkering är endast tillåten för besökande till området.

Är fordonsägaren skriven i området har fordonet inte rätt att parkera på besöksparkeringen oavsett om föraren är skriven på annan adress.
 
Avgift skall även erläggas  på vardagar mellan klockan 06-20.

 

 

 

Parkering är endast tillåten för registrerade personbilar, avgift skall erläggas alla dagar 09-22. Mellan klockan 22-09 råder det parkeringsförbud på platsen.

 

 

 

Parkering är tillåten för fordon med giltigt tillstånd för rörelsehindrad.

 

Den som kör fordonet eller medföljande pasagerara skall inneha giltigt tillstånd.

 

Tillståndet skall vara placerat väl synligt i framrutan under hela uppställningen.
.

 

 

 

 

 

Parkering är tillåten för personal med giltigt tillstånd, skyltningen gäller dygnet runt.  Avgift skall även erläggas på vardagar mellan klockan 06-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka
  Sitemap Privacy Statement