Lund

Neversvägen 31-45

I Lund ligger ett av Sveriges största universitet, vilket innebär att en stor andel av befolkningen utgörs av studenter. Därför präglas den gamla staden i Skåne till stor av studentlivet och alla nationer och studentföreningar där tentaångesten kan dämpas med umgänge och billig öl.
Lund
Neversvägen 31-45
Neversvägen 22479 Lund
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

American Express
Circle K
Diners Club
MasterCard
MobilPark
OKQ8
Preem
SEQR
Shell
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

Nearby Bytarebacken

3.21 Kilometer to Lund

Nearby Delphi

1.47 Kilometer to Lund
Please wait
Online Payment Methods
Maestro
MasterCard
Visa