Skärholmen

Fjärdholmsgränd 19-29

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Fjärdholmsgränd 19-29
Fjärdholmsgränd 12744 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.3

Subscription
Ute SEK 409.00 7x24 Ej reserverad plats

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Coin payment
Surveillance at night

American Express
Circle K
Diners Club
MasterCard
MobilPark
OKQ8
Preem
Shell
SMS Park
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

Please wait