Skärholmen

Fjärdholmsgränd 27, P-hus

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Fjärdholmsgränd 27, P-hus
Fjärdholmsgränd 27 12744 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.3

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Fjärdholmsgränd 19-29

47 Meter to Fjärdholmsgränd 27, P-hus

Nearby Ängsholmsgränd 5-65, 6-38

498 Meter to Fjärdholmsgränd 27, P-hus

Nearby Brantholmsgränd / Ekholmsvägen

521 Meter to Fjärdholmsgränd 27, P-hus