Skärholmen

Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage
Oxholmsgränd 7 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.1

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage

38 Meter to Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage

Nearby Skärholmen Centrum, CK Garaget

69 Meter to Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage

Nearby Skärholmen Centrum, Kyrkgaraget

69 Meter to Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage