Skärholmen

Sff Laxholmen 3

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Sff Laxholmen 3
Laxholmsbacken Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.2

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Surveillance at night

American Express
Circle K
Diners Club
MasterCard
OKQ8
Preem
Shell
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

arrow