Skärholmen

Skärholmen Centrum, Kyrkgaraget

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Skärholmen Centrum, Kyrkgaraget
Oxholmsgränd 8 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Please wait