Skärholmen

Vita Liljans väg 32-42

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Vita Liljans väg 32-42
Vita Liljans väg 12734 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

American Express
Circle K
Diners Club
MasterCard
MobilPark
OKQ8
Preem
Shell
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

Nearby Bredäng Centrum

348 Meter to Vita Liljans väg 32-42

Nearby Bredäng Centrum, uteparkering

348 Meter to Vita Liljans väg 32-42