Solna

Råsundavägen 175 / Spårvägen

Solna ligger centralt i Stockholms län, med sitt läge nära Stockholms innerstad. Solna har sedan 40-talet omvandlats från att har varit en landsortsidyll med slottsanläggningar, handelsträdgårdar och levande lantbruk med åkrar och hagmarker.
Solna
Råsundavägen 175 / Spårvägen
Spårvägen 16932 Solna
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Ute SEK 550.00 7x24 Ej reserverad plats

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

SEQR
SMS Park

Please wait