Vällingby

Gräsklipparen, Redskapsvägen 32, 40

Vällinge började byggas på 50-talet men Wellingeby nämndes redan i skrift redan år 1347. Byns gamla gårdar från 1500-talet revs när det moderna Vällingby uppfördes. Av den forna byn återstår endast en liten stuga från 1700-talet, Jan-Pers stuga, samt ett par offerstenar.
Vällingby
Gräsklipparen, Redskapsvägen 32, 40
Redskapsvägen 16243 Vällingby
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Redskapsv. 10-40/Gräsklipparv. 3-19/Rabattv. 36-44

47 Meter to Gräsklipparen, Redskapsvägen 32, 40

Nearby Rabattvägen 31-45

146 Meter to Gräsklipparen, Redskapsvägen 32, 40

Nearby Kantskäraren, Redskapsvägen 10, 14

165 Meter to Gräsklipparen, Redskapsvägen 32, 40