Vällingby

Kv. Räknestickan

Vällinge började byggas på 50-talet men Wellingeby nämndes redan i skrift redan år 1347. Byns gamla gårdar från 1500-talet revs när det moderna Vällingby uppfördes. Av den forna byn återstår endast en liten stuga från 1700-talet, Jan-Pers stuga, samt ett par offerstenar.
Vällingby
Kv. Räknestickan
Mulltrågatan 7 16254 Vällingby
QR-Code
Drive through height (in metres) 2

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Elevator

Nearby parking facilities