Digitalt bokningssystem

Liten underrubrik.

Digitalt bokningssystem/Besökskiosk

Här vill vi ha lite säljande text...

Vad är en besökskiosk?

 • Besökskiosken är en tillvalsprodukt till My Q-Park för fastighetsägare.
 • Där det finns företag som har besökare till sin verksamhet och företaget vill stå för sin besökares parkeringsavgift.
 • Kunden parkerar på besöksparkeringen, registrerar sitt fordons registreringsnummer och om det krävs mailadress/telefonnummer. 
 • Eller: Kunden anmäler sig i en reception och personalen registrerar kundens bil via sin dator.
 • Vakten bevakar besöksparkeringen utan att först behöva hämta en lista på registreringsnummer i receptionen på företaget.
 • Besökskiosken fungerar endast tillsammans med ett My Q-Park Konto för fastighetsägare.
 • De registrerade regnr kan sökas upp i C2C och kontrollares – samma som de digitala UG tillstånden.
 • För att ett företag ska kunna använda, detta krävs att Q-Park administrerar zoner och produkter, konton och behörigheter innan tjänsten kan aktiv.

Hur beställer jag systemet?

Det finns två olika varianter att beställa:

 • ”Obemannad besökskiosk” – En surfplatta som står framme där den parkerande kunden själv registrerar sitt fordon. För denna behövs det även en hållare att låsa fast surfplattan i. Det finns 3 olika varianter, golv, vägg eller bords-modell. Se tidigare info i denna presentation.
 • ”Endast konto/länk” -  Verksamheten som har kiosken, registrerar själva sina besökare. Parkerande kunden kan inte göra det själv. Här finns det bara en inloggning till besökskiosksidan som finns på verksamhetens egna dator/laptop vilket innebär att ingen surfplatta eller hållare behövs.

  Produkter:

 • Besökskiosken kan endast hantera registrera 1 produkt åt gången, dvs att kunden kan ha flera produkter knutna till sitt konto men kan endast aktivera 1 produkt per inloggning. Vill man byta produkt måste man logga in igen för att välja en annan produkt.
 • Du kan namnge produkterna som du vill, förslagsvis så tydligt som möjligt tex ”2 tim besökare gym”, ”hotellgäst 24timmar”.
 • Ej betalning, besökskiosken kan inte registrera en betalning. Om parkeringarna ska debiteras, ska en manuell efterskottsfaktura skapas på gjorda registreringar enligt överenskommet pris med UG/verksamheten.
 • Att kunden måste ange sitt telefonnummer eller mailadress är inte obligatorisk och kan ställas in för varje besökskiosk. Däremot så är den enda sättet som kunden kan får en bekräftelse på sin registrering.
 • Kunden som har besökskiosken kan inte se registreringarna i efterhand. Det kan endast en administratör hos Q-Park göra. (om kravet från kunden är att kunna se vad som har registrerats så ska kunden istället använda My Q-Park och registrera tillfälliga tillstånd.