Beställa parkeringstillstånd för Stockholm

Kontakta Q-Park

Detta är namnet på den som ansvarar för parkeringsabonnemanget och mottar hyresavin.
Kundnumret hittar du på bokningsbekräftelsen, hyresavin eller på brevet som medföljer parkeringstillståndet.
Fyll i Adress där parkeringstillstånden ska gälla.
Fyll i Ort där parkeringstillstånden ska gälla, det vill säga samtliga parkeringsområden som tillhör uppdragsgivaren.
 
Fyll i det datum då tillståndet ska börja att gälla.
 
Giltighetsperioden kan vara i högst 12 månader.

arrow