parkeringsguiden

Vägmärken

 Vägmärken som förekommer vid parkering
 

Vägmärken som förekommer vid parkering

Här visas några av de vanligast förekommande vägmärken som används av Q-Park. Läs mer om vägmärken hos Transportstyrelsen.


Parkering   

Parkering:
Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar. Ofta är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid du får parkera samt mellan vilka klockslag. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag.

 

Om detta märke används vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.
 
entreprenadstavla

   

Entreprenörstavla:

När Q-Park bevakar ett område måste området vara uppskyltat med vårt firmanamn Q-Park AB eller annat namn på den firma/förening som har upplåtit bevakning på sitt område till oss samt ett telefonnummer.    

 

Skyltningen ska återfinnas vid infarten till området eller inom området på den parkering vi bevakar.
Områdesförbud

   

Områdesförbud

Märket anger att ett område börjar med de förbud som anges i märket. När infarten till ett område skyltas med detta vägmärke Områdesförbud att parkera så gäller detta för ett hela området såvida inga andra vägmärken finns inom området. Vid utfarten från bevakningsområdet används detta märke igen om det råder områdesförbud att parkera även utanför vårt område. I annat fall används märket Områdesförbud upphör vid utfarten. 


Områdesförbud_2

  Områdesförbud upphör/slut på område

förbudsmörke


Förbudsmärke

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. 

datumparkering


Datumparkering

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna gatunummer. Detsamma gäller på dagar med udda datum då det är förbjudet att parkera på den sida av vägen som har udda gatunummer.

datumparkering2


Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum.
Dag är i detta sammanhang samma tidsperiod som ett dygn.

datumparkering3

 

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämna datum.
Dag är i detta sammanhang samma tidsperiod som ett 

 

 

  


Tilläggstavlor till parkering (P):
Tavlorna anger avvikelser från det märke som är uppsatt under.

Tillägg p-skiva

 

Parkering kräver p-skiva och är tidsbegränsad till två timmar på helgfria vardagar.
Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva.

Tillägg 3 timmar

 

Parkering är tillåten under 3 timmar, dygnet runt.

Tillägg erfordras

  Ett särskilt tillstånd krävs för att få parkera

Tillägg förhyrd

 

Platserna är avsedda för betalande hyresgäster. Oftast krävs även ett tillstånd.

Tillägg avgift

 

Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande. Övriga villkor för parkering som anges där ska även iaktas.

 besoksskylt  

Parkering är endast tillåten för besökande till området. Är fordonet skrivet på adressen där parkeringen finns har bilen inte
rätt att parkera på besöksparkeringen. Skylten kan även användas vid kundparkeringar. Om föraren inte är kund eller besökare vid inrättningen vid tillfället är parkering inte tillåten.

Tillägg tider   Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Svarta eller vita siffor utan parantes avser vardagar utom vardag före söndag och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före söndag och helgdag. Röd siffror avser söndag och helgdag.

 

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges visst datum eller en viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

 

Utstreckning1

 

 

Utsträckning:
Skyltningen informerar om den utsträckning som skyltning avser på en särskilt anordnad parkeringsplats. Tavlorna kan användas fristående för att ange avgränsning av uppställsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

Utstreckning2   Dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlorna kan användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området
anges att parkering är tillåten

Utstreckning3  

Höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.

 

 

 

 

Uppställning av fordon
Tavlan informerar om hur fordonet skall vara parkerat på platsen. det anger dock inte antalet platser.

 

Tillägg uppställning

  Fordonet ska parkeras vid sidan av varandra.
 Uppställning   Fordonet ska parkeras efter varandra på linje.

 

Uppställning3

 

 

Fordonet ska parkeras snett åt höger.

 

Symboltavlor
Symbol rörelsehindrad

 

 

Symboltavla för rörelsehindrad person.

Symbol lastbil
 

 

Symboltavla för registrerade tunga lastbilar (över 3,5 ton).

Symbil personbil
 

 

Symboltavla för registrerade personbil klass 1 och 2.

Symbol mc

 

Symboltavla för tvåhjulig motorcykel och moped klass 1 utan sidvagn.

Symbol släp
 

 

Symboltavla för registrerat släp