Kontrollavgifter

Överklaga kontrollavgiftÖverklagan måste ske skriftligen, antingen via vårt formulär Överklagan - Kontrollavgift eller postat brev. 


Följande uppgifter måste finnas med i en överklagan:

  • OCR-nummer
  • fordonets registreringsnummer
  • namn på dig som överklagar
  • skriftlig motivering till överklagan.

 

Bifoga även kopior på handlingar som du eventuellt vill åberopa.

Välkommen att skicka din skriftliga överklagan till:  

Q-Park AB
Box 1804
751 48 Uppsala