samarbeten

Befintliga kunder

Är du kund hos oss och behöver beställa parkeringstillstånd?
Frågor om parkeringstillstånd ställer du till vår Kundservice på telefon 0771-96 90 04.
 

Beställ parkeringstillstånd för Stockholm

Behöver du parkeringstillstånd? När Q-Park bevakar din parkeringsanläggning kan du ge dina parkeringsgäster parkeringstillstånd. Läs mer om våra parkeringstillstånd i Stockholm.

Frågor om parkeringstillstånd ställer du till vår Kundservice på telefon 0771-96 90 04.

Beställ parkeringstillstånd för övriga Sverige

Behöver du parkeringstillstånd? När Q-Park bevakar din parkeringsanläggning kan du ge dina parkeringsgäster parkeringstillstånd. Läs mer om våra parkeringstillstånd i Sverige.


Frågor om parkeringstillstånd ställer du till vår Kundservice på telefon 0771-96 90 04.

Beställ tillfälliga parkeringstillstånd

När Q-Park bevakar din parkeringsanläggning kan du ge dina parkeringsgäster tillfälliga parkeringstillstånd. Du måste beställa minst tjugofyra (24) tillfälliga parkeringstillstånd. 

Läs mer om våratillfälliga parkeringstillstånd.


Frågor om parkeringstillstånd ställer du till vår Kundservice på telefon 0771-96 90 04.